Cultureel Verschanst

Zwartendijksterschans panorama 02

In 2007 vierde het dorp Een het 675-jarig bestaan. Er werd toen in de Zwartendijksterschans een toneelstuk opgevoerd. Achtergrond van het stuk was de historische strijd tussen de heren van Nienoord en de boeren van Een. Twee avonden genoten in totaal meer dan 1100 toeschouwers van het stuk. Daarbij bleek dat de schans een prachtige locatie is voor een culturele manifestatie.

Stichting
Verschillende mensen uit de omringende dorpen liepen sindsdien al langer met het idee rond om vaker iets met de schans op cultureel terrein te doen. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van de Stichting “Cultureel Verschanst” in het voorjaar van 2014. Aan de basis van de stichting staan de toneelverenigingen uit de dorpen Een, Haulerwijk en Zevenhuizen. De stichting heeft zich ten doel gesteld om tenminste één keer in de vijf jaar een openluchtspel te realiseren in en rond de schans en zo mogelijk ook andere culturele activiteiten in de schans te organiseren.

Doel
Het doel van de stichting is het benutten van de locatie van de Zwartendijksterschans voor culturele manifestaties. Daarbij wordt de samenwerking gezocht tussen organisaties uit Drenthe, Groningen en Friesland. Tenminste één keer in de vijf jaar wil de stichting een openluchtspel organiseren waaraan de toneelverenigingen uit de dorpen Een, Haulerwijk en Zevenhuizen aan meewerken.

Bestuur
De stichting kent een bestuur van ten minste zes personen. Het bestuur draagt de
eindverantwoordelijkheid voor de activiteiten en is aanspreekpunt voor de sponsoren en subsidiegevers. Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

  • Tammo Oldenhuis uit Een (voorzitter)
  • Wim Schütte uit Haulerwijk (secretaris/penningmeester)
  • Anne Doornbos uit Een
  • Tjitske van der Meulen uit Haulerwijk
  • Joop Posthumus uit Zevenhuizen
  • Janny Hummel uit Zevenhuizen